បំពេញចន្លោះប្រហោង: dalentino Napa duffel គឺ …

ខណៈដែល valentino ត្រូវបានគេស្គាល់ថាសម្រាប់សំអាងការផ្កានិទាឃរដូវរបស់ពួកគេនៅនិទាឃរដូវរបស់ពួកគេឆ្នាំ 2011 ត្រូវបានគេធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការសង្កត់ធ្ងន់លើផ្កាហ្វ្រីហ្វ័រ។ កំណែមួយក្នុងចំណោមកំណែដែលទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្ញុំគឺ leventino nawnino naffa duffel-ustrel ដែលមានស្បែកខ្សាច់ Napa ដែលមានផ្កាចំបើងដែលមានចំបើង plocortal ។ ទិញតាមរយៈ Neiman Marcus ក្នុងតម្លៃ 2,195 ដុល្លារ។

បំពេញចន្លោះទទេនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម: leventino napa press plure-plue duffel គឺ _______ ។