ឡាណាសម្គាល់កាបូប Cleopartra

នៅពេលនិយាយដល់ការប្រណាំងសម្រាប់កាបូបដៃដែលថ្លៃបំផុតនៅលើពិភពលោកអ្នកប្រកួតប្រជែងកំពូលទាំងពីរមិនអាចពឹងផ្អែកលើភាពពិការភ្នែកលើសំភារៈកម្រនិងអសកម្មដែលជាឈ្មោះដែលបានបង្កើតឡើងនោះទេ។ ដើម្បីសម្រេចអតិផរណាអតិបរមាលោក Lana Marks Bumps Cleopatra របស់នាងបានចាប់ដៃគ្នានៅក្នុងជួរដោយបន្ថែមពេជ្រពណ៌ខ្មៅនិងសទំហំ 1500 ពណ៌ខ្មៅតូចទៅនឹងក្រួសមាស 18 ការ៉ាត់។ ដែលគួរតែធ្វើសម្រាប់ស្លាកតម្លៃ 6 តួលេខប៉ុន្តែខ្លីជាងកាបូបដែលចំណាយច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោក។ ព្យាយាមខ្លាំងណាស់លីណា!